Mezzanine – zgodovina

Za?atek rasti pomena mezzanine financiranja sega v 70. leta prejšnjega stoletja.

Mezzanine financiranje – stroški pridobitve

Stroški pridobitve mezzanine financiranja za podjetja se tipi?no gibljejo med 2% in 4% vrednosti transakcije.

Mezzanine financiranje – donos na investicijo

Ciljni donos za mezzanine financiranje je tipi?no 20%. Ve?ji del tega donosa prinesejo obresti, manjši del pa warrants oziroma konvertibilni instrumenti.

Mezzanine financiranje – kdaj z makro vidika

Mezzanine financiranje pogosto postane zanimiv v obdobjih gospodarske krize ali recesije, ko se mnogim podjetjem zaprejo ali omejijo klasi?ni viri financiranja.

Mezzanine financiranje – namen

Namen mezzanine financiranje je lahko razli?en: prevzem, razširitev proizvodnje, razvoj in plasiranje na trg novega produkta,….

Mezzanine financiranje – slabosti

Ker so mezzanine instrumenti podrejeni ostalim do?niškim instrumentom imajo višje kreditno tveganje zato mora podjetje lastnikom teh instrumentov ponuditi višje obresti oziroma kompenzacijo skozi opcijsko udele?no na lastniškem kapitalu podjetja.

Mezzanine financiranje – prednosti

Prednost mezzanine financiranja je v tem, da lastnikom omogo?i da obdr?ijo ve?ji lastniški del podjetja kot v primeru financiranja skozi lastniški kapital.

Mezzanine financiranje – definicija

Mezzanine financiranje je financiranje s podrejenimi obveznicami ali prednostnimi delnicami ki so po upravi?enosti le nad navadnimi delnicami in podrejene vsem ostalim instrumentom. Z drugimi besedami, mezzanine financiranje je umeš?eno med senior dolg in delnice. Obi?ajno je tovrstni dol?niški instrument kombiniran še z opcijo na lastniški del, se pravi da ga lahko v celoti ozna?imo tudi kot konvertibilne obveznice.