Mezzanine financiranje – definicija

Mezzanine financiranje je financiranje s podrejenimi obveznicami ali prednostnimi delnicami ki so po upravi?enosti le nad navadnimi delnicami in podrejene vsem ostalim instrumentom. Z drugimi besedami, mezzanine financiranje je umeš?eno med senior dolg in delnice. Obi?ajno je tovrstni dol?niški instrument kombiniran še z opcijo na lastniški del, se pravi da ga lahko v celoti ozna?imo tudi kot konvertibilne obveznice.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.