Mezzanine financiranje – prednosti

Prednost mezzanine financiranja je v tem, da lastnikom omogo?i da obdr?ijo ve?ji lastniški del podjetja kot v primeru financiranja skozi lastniški kapital.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.