Kdo daje mezzanine posojila?

Veliko večino mezzanine posojil dajejo skladi, sledijo banke in zavarovalnice in nato ostali

A je mezzanine financiranje lahko pridobiti?

Ne, ker je zavarovanje slabše, je mezzanine financiranje v splošnem teżavneje dobiti, podjetje mora tako pokazati dober track record poslovanja in solidni poslovni načrt za prihodnje poslovanje.

Kdo so igralci na tem področju

Prvi igralci, ki so prišli na to področje pred pribliżno dvema, tremi desetletji so bile predvsem zavarovalnice. Danes na tem področju delujejo številna podjetja, ob zavarovalnicah še banke, pokojninski skladi, hedge skladi, limited partnerships, ….