Kdo so igralci na tem področju

Prvi igralci, ki so prišli na to področje pred pribliżno dvema, tremi desetletji so bile predvsem zavarovalnice. Danes na tem področju delujejo številna podjetja, ob zavarovalnicah še banke, pokojninski skladi, hedge skladi, limited partnerships, ….

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.