Zanimiv članek na temo mezzanine financiranja

Zanimiv članek na temo uporabe mezzanine financiranja pri podpori obnovljivim virom energije:

http://www.reeep.org/index.cfm?articleid=107&iid=923