A je mezzanine financiranje lahko pridobiti?

Ne, ker je zavarovanje slabše, je mezzanine financiranje v splošnem težavneje dobiti, podjetje mora tako pokazati dober track record poslovanja in solidni poslovni načrt za prihodnje poslovanje.

Kdo so igralci na tem področju

Prvi igralci, ki so prišli na to področje pred približno dvema, tremi desetletji so bile predvsem zavarovalnice. Danes na tem področju delujejo številna podjetja, ob zavarovalnicah še banke, pokojninski skladi, hedge skladi, limited partnerships, …. 

Mezzanine – zgodovina

Začatek rasti pomena mezzanine financiranja sega v 70. leta prejšnjega stoletja.

Mezzanine financiranje – stroški pridobitve

Stroški pridobitve mezzanine financiranja za podjetja se tipično gibljejo med 2% in 4% vrednosti transakcije.

Mezzanine financiranje – donos na investicijo

Ciljni donos za mezzanine financiranje je tipično 20%. Večji del tega donosa prinesejo obresti, manjši del pa warrants oziroma konvertibilni instrumenti.

Mezzanine financiranje – kdaj z makro vidika

Mezzanine financiranje pogosto postane zanimiv v obdobjih gospodarske krize ali recesije, ko se mnogim podjetjem zaprejo ali omejijo klasični viri financiranja. 

Mezzanine financiranje – namen

Namen mezzanine financiranje je lahko različen: prevzem, razširitev proizvodnje, razvoj in plasiranje na trg novega produkta,….

Mezzanine financiranje – slabosti

Ker so mezzanine instrumenti podrejeni ostalim dožniškim instrumentom imajo višje kreditno tveganje zato mora podjetje lastnikom teh instrumentov ponuditi višje obresti oziroma kompenzacijo skozi opcijsko udeležno na lastniškem kapitalu podjetja.

Mezzanine financiranje – prednosti

Prednost mezzanine financiranja je v tem, da lastnikom omogoči da obdržijo večji lastniški del podjetja kot v primeru financiranja skozi lastniški kapital.

Mezzanine financiranje – definicija

Mezzanine financiranje je financiranje s podrejenimi obveznicami ali prednostnimi delnicami ki so po upravičenosti le nad navadnimi delnicami in podrejene vsem ostalim instrumentom. Z drugimi besedami, mezzanine financiranje je umeščeno med senior dolg in delnice.  Običajno je tovrstni dolžniški instrument kombiniran še z opcijo na lastniški del, se pravi da ga lahko v celoti označimo tudi kot konvertibilne obveznice.

« Previous Page